Home

MARKETING


Kao nezavisan i samofinansirajući tržišno orijentisan poslovni subjekt, Radio 103 svoja programa proizvodi po zahtevu tržišnog okruženja, odnosno javnog mnjenja i poslovnih subjekata sa područja gde se čuje i sluša program.

Težište našeg programa čine komercijalne emisije i raznorodne reklamne poruke, koje su u funkciji prosperiteta i afirmacije svih naših poslovnih saradnika, a samim tim i prosperiteta regije na kojoj egzistiramo.

Rezultat rada na ovaj način, ogleda se u sve kvalitetnijim i kompleksnijim programima kao i u neprestanom povećavanju slušanosti. Postignuti rezultati su posledica naše orijentacije prema tržištu i produkt tržišnog načina delovanja, odnosno poslovne saradnje sa tržišnim okruženjem, bazirane na obostranom interesu i zadovoljstvu javnog mnjenja.

Ako ste zainteresovani za poslovnu saradnju sa medijima radi komercijalno-propagandnih usluga, odnosno javnog oglašavanja putem medija u čemu radio neprikosnoveno vodi primat (sluša se u kući, dvorištu, automobilu, autobusu, vozu, na poslu... ) obratite se nama, Radiju 103. Biće nam zadovoljstvo da saradjujemo sa Vama.

RADIO 103
Georgija Dimitrova 11
24000 Subotica

Marketing: +381 (0) 24 / 580-440
Studio: +381 (0) 24 / 555-103